Gå til hovedindhold
You are at:

Samværsregler

På skolen findes to grundlæggende principper: Pas på hinanden! Pas på tingene! 

Pas på hinanden!

 • Gensidig respekt og hensynstagen. Vi accepterer ikke mobning i vores klasse, på vores skole eller på skolevejen. Opdager vi alligevel mobning, stopper vi den.

Pas på tingene! 

 • Respekt for bygninger, inventar og beplantning. Sørg for at alle lokaler efterlades ryddelige og ordentlige.

Disse grundlæggende principper udmøntes i følgende konkrete regler

 • Inderegler
  • Ophold inde skal finde sted under rolige former.
  • 10-frikvarteret er indefrikvarter. Klassernes lærere kan imidlertid beslutte, at indeordningen inddrages i en periode af pædagogiske grunde.
  • Er man inde, skal man opholde sig i klassen eller i tilhørende grupperum. Man må godt gå på besøg i parallelklasserne.
  • Man må gerne høre lav musik, som slukkes, når klokken ringer ind.
  • Lærernes arbejdsrum er kun for lærerne.
  • Man må ikke ringe eller sms’e i undervisningstiden. Mobilen bør være slukket eller sat på lydløs. I tilfælde af misbrug kan telefonen afleveres på kontoret.
 • Grønnegårdsregler
  • Grønnegårdene må benyttes i sommersæsonen (fra påske til efterårsferie).
  • Man må opholde sig i Grønnegårdene - undtagen i udefrikvarteret.
  • I Grønnegårdene må man foretage sig noget roligt. Sjipning er tilladt.
  • Man må ikke "lege med " Grønnegårdssøen.
 • Uderegler
  • Frokost –frikvarteret er udefrikvarter for alle undtagen 7., 8. og 9. klasserne.
  • Man må være i skolegården og på boldbanen, men fra efterårsferien til påske kun på boldbanen i forbindelse med leg med sne. Boldspil, rulleskøjteløb m.v. må finde sted i skolegården eller på boldbanen. Boldspil i skolegården skal af hensyn til andre være med bolde af plast.
  • Når man spiller bold, løber, m.m. skal man tage hensyn til andre.
  • Bh., 1., 2., 3. og 4. klasserne må også være i indskolingsgården.
  • Bh., og 1. klasserne må gerne spille fodbold på SFO – boldgården.
  • I indskolingsgården må man gerne lege med en tennisbold – f.eks. hoppe over bold el.lign.
  • Man må ikke klatre i træer.
  • Man må ikke færdes på bygningernes tage.
  • Sneboldkastning må finde sted på boldbanerne, under almindelig hensyntagen.
 • Rygning

  Der må ikke ryges i skoletiden. Dette gælder også på ekskursioner.