Gå til hovedindhold
You are at:

Sundhedsprincip

Sundhed er en forudsætning for et godt indlæringsmiljø på skolen

Fuglsanggårdsskolen er en væsentlig del af børn og unges hverdag, og det er derfor vigtigt, at skolen udgør et sundhedsfremmende miljø, der understøtter trivsel og sunde vaner. Sundhed er en forudsætning for et godt indlæringsmiljø på skolen, og mange af skolens aktiviteter og rammer er med til at påvirke elevernes sundhed.

Vi arbejder med et bredt sundhedsbegreb.

På Fuglsanggårdsskolen arbejdes der med at styrke elevernes handlekompetence, så de udvikler viden og færdigheder, der sætter dem i stand til at træffe sunde valg nu og i fremtiden.

Der arbejdes på, at fremme elevernes muligheder for at udvikle sig og trives fysisk, psykisk og socialt. Det er derfor centralt, at skolen er et rummeligt sted, der fremmer fællesskabet, forebygger mobning og styrker elevernes udvikling af sociale kompetencer.

Børn er forskellige som individer, og de forskellige alderstrin rummer forskellige muligheder og udfordringer, men alle bør have forudsætninger og muligheder for bevidst at påvirke deres egen sundhed.

Det er ønskeligt at de voksne, der arbejder på skolen, og forældrene hjemme er bevidste om, at vi alle er rollemodeller, der gerne skulle vise ”den rigtige vej” for børn og unge.

Vi forventer, at der samarbejdes mellem skole og hjem omkring sundhed, da vi mener, at de bedste og mest holdbare resultater for alle opnås derved. Lærere, pædagoger og forældre forventes at samarbejde om at aktivere, uddanne, udvikle og ansvarliggøre børnene i forhold til selv at træffe sunde valg både indenfor og udenfor skolen.

Livsglæde og livsmod er ønskelige tilstande for både børn og voksne i hverdagen på skolen.

I praksis udmøntes sundhedspolitikken ved forskellige tiltag fx:

 • Undervisningstiden
  • Motionsløb for alle elever på den officielle ”Motionsløbsdag”.
  • Udskolingseleverne deltager i en hel dags fælles fodboldturnering på tværs af årgangene.
  • Mellemtrinnet deltager i det årlige håndboldstævne med Virum skole og VirumSorgenfri håndboldklub.
  • Indskolingseleverne deltager i en hel dags fælles ”Mini – OL”.
  • Indskolingseleverne deltager i aktivitets/legedage i starten af skoleåret.
  • Indskolingseleverne har mulighed for en ”lufter” i undervisningstiden (løb en tur på græsset).
  • I undervisningen af indskolingselever bruges ofte bevægelse/leg i forbindelse med indlæring (plus, minus, udsagnsord, digte m.v.)
  • På flere klassetrin har man morgenløb hver morgen.
  • På et klassetrin har man 3 ugers forløb om kost og motion (puls, gode madvaner mv.).
  • På 6., 7., 8. klassetrin undervises i den skadelige virkning af alkohol, rygning og forskellige stoffer.
 • SFO tiden
  • Mindst halvdelen af vores emne- og projektuger (15 emner og mere end 24 uger) planlægges efter, at motion er en vigtig del af projektet.
  • Vi sætter dagligt lege og sportsaktiviteter i gang udendørs, både på legepladsen og på boldbanerne.
  • Vi benytter gymnastiksalen 2 til 3 gange om ugen.
  • Vi har en time i svømmehallen 2 gange om ugen.
  • Vi ansætter bevidst personale, der har gode kompetencer inden for sport og motion.

Se i øvrigt:

 • ”Værdier og målsætning”.
 • ”Samværsregler”.
 • ”Trivsel på Fuglsanggårdsskolen.”
 • ”Det sociale måltid, mad og drikke i undervisnings – og i fritiden”.