Gå til hovedindhold
You are at:

Trivsel på Fuglsanggårdsskolen

På Fuglsanggårdsskolen ønskes det, at elevernes selvværd bliver styrket. Som en forudsætning for læring og tryghed, og som et mål i sig selv. Derfor arbejdes der forebyggende i klasserne med værdier, regler og holdninger.

Værdier

Udvikling af ansvarlighed og respekt for sig selv og andre er en del af den enkeltes hverdag og foregår i dialog mellem skole og hjem.

Alle ansatte på Fuglsanggårdsskolen er forpligtet til at arbejde på at opbygge sociale kompetencer hos alle børn/unge samt at modarbejde mobning.

Vi forventer, at alle forældre støtter skolens bestræbelser på at opbygge positive sociale kompetencer hos alle børn/unge samt at modarbejde mobning.

Indsats og praksis

  • I indskolingen er der ekstra fokus på - og tid til - samarbejdet mellem lærer, pædagog og SFO
  • Vi bruger klassemødet som et systematisk værktøj til at forebygge og oparbejde sociale kompetencer – fremgangsmåden ændrer dog karaktér i de ældre klasser
  • Generel stor opmærksomhed på det konstante sociale arbejde. Både i læringsrummet og i pauserne
  • Den årlige undervisningsmiljøundersøgelse bliver evalueret og brugt konstruktivt
  • LKT arbejdet (Læring, Kontakt og Trivsel) er lagt ud til hvert enkelt team med tilhørende ressourcer
  • Der ligger en handleplan, hvis man alligevel konstaterer mobning