Gå til hovedindhold
You are at:

Principper for lektier

Vi tænker lektiebegrebet videre, i forhold til at blive dygtigere til noget

Principperne skal medvirke til at:

 • Skabe en fælles forståelse for begrebet lektier på Fuglsanggårdsskolen, og hvordan lektier anvendes.
 • Sikre ensartethed for eleverne og afstemme forventningerne mellem elev, skole og hjem, hvad angår lektier.
 • Give personalet og forældre de bedste muligheder for at understøtte elevernes læring.

Lektier er en del af elevernes læringsproces derhjemme – med forudgående støtte fra lærerne/pædagogerne i forhold til, hvordan der kan arbejdes, hvilke opgaver der skal være løst, eller hvilke aktiviteter der skal være gennemført.

Hovedparten af skolearbejdet foregår på skolen. Lektier udgør en mindre del og har til formål at sikre, at eleverne har forstået og kan anvende de kompetencer, de arbejder med i undervisningen. Lektier understøtter desuden, at eleverne oparbejder gode arbejdsvaner over tid, som giver dem et godt afsæt for at fortsætte læring i andre undervisningstilbud.

Lektier har mange former:

 • Træning, fx læsetræning eller repetition af matematikopgaver.
 • Forberedelse, fx at læse, bearbejde en tekst, besvare spørgsmål/opgaver, forberede en fremlæggelse og færdiggørelse af opgaver.
 • Indsamle information, undersøge, reflektere eller drøfte emner individuelt/med andre.
 • Aflevering, fx af et konkret produkt.

Kendetegn ved lektier:

 • Har et tydeligt formål og har til hensigt at give mening for eleverne.
 • Er rammesat med tydelig instruktion og klare forventninger.
 • Har en kobling med det stof, som gennemgås i undervisningen
 • Er tilpasset elevens faglige niveau.
 • Har et balanceret omfang, så eleverne også har tid til andre ting i fritiden.

Progression igennem et skoleforløb

 • Der må forventes lektier gennem hele skoleforløbet, nogle på dagsbasis og nogle på ugebasis. Lektier kan være i alle fag.
 • Tidsomfanget og kompleksiteten af lektier vil stige op gennem skoleforløbet med fokus på glidende overgange mellem indskoling, mellemtrin og udskoling.

Organisering af lektier

 • Det tilstræbes, at teamet på hver årgang så vidt muligt koordinerer lektier, så der ikke sker uhensigtsmæssig ophobning af disse for eleverne.
 • Lektierne fremgår i ugeplanen på Meebook, herunder afleveringsdatoer, således at elever og forældre har indsigt i lektierne.
 • Ved fravær påhviler det hjemmet at indhente de manglende lektier. Ved langtidssygdom kan dette koordineres i samarbejde med lærerne.

 

                                                                                                      /vedtaget i skolebestyrelsen d. 22. februar 2023