Gå til hovedindhold
You are at:

Principper for lektier

Vi tænker lektiebegrebet videre, i forhold til at blive dygtigere til noget

Principper for lektier og hjemmearbejde

Vedtaget af skolebestyrelsen den 14. maj 2018

På Fuglsanggårdsskolen definerer vi lektier og hjemmearbejde som henholdsvis træning og forberedelse.
 

Træning

Træning er vigtig for alle elever for at blive så dygtige i konkrete færdigheder, som de hver især har potentiale til.

Træning forudsætter, at man som elev er grundigt instrueret, og at man ved præcis, hvad der skal arbejdes med hjemme. Nogle træningsopgaver forudsætter differentiering mellem eleverne.

Læsning i dansk og matematikøvelser i regnearterne er eksempler på træning. Træning er også afleveringsopgaver, der er med til at styrke eleven i at skrive, regne, kunne fremmedsprog, analysere, reflektere mm.  
 

Forberedelse

Forberedelse er vigtig for at opnå en involverende og levende undervisning, der understøtter god læring.

Forberedelse er det, som en lærer beder sine elever have gjort klart eller forberedt sig på til en konkret undervisningssituation.

Planlægning af en mundtlig præsentation eller faglig læsning til en historietime er eksempler på forberedelse. Forberedelsesopgaver kan dog også være at tælle bamser i hjemmet eller veje affaldet for at kunne lave regneøvelser i timerne eller lave analyser på forbrugsmønstrene i hjemmet.
 

Progression igennem et skoleforløb

Der må forventes træning og forberedelse gennem hele skoleforløbet. Det er skolens holdning, at både træning og forberedelse i vid udstrækning bør ske på skolen, og som udgangspunkt som en del af den understøttende undervisning. Dog er der visse fordybelsesopgaver – eksempelvis læsning, der trænes bedst hjemme.

Vi ved fra forskning, at elever, der træner og forbereder sig hjemme, opnår bedre læring og dermed får et større udbytte af undervisningen, end elever, der ikke gør.

Omfanget og kompleksiteten af trænings- og forberedelsesopgaver vil naturligt stige op gennem skoleforløbet. Det tilstræbes, at lærerteamet på hver årgang så vidt muligt koordinerer både trænings- og forberedelsesopgaver, så der ikke sker uhensigtsmæssig ophobning af disse.

Omfanget af trænings- og forberedelsesopgaver vil naturligvis også være afhængig af den enkelte elevs indsats i løbet af skoledagen/ugen. 

Derudover er både trænings- og forberedelsesopgaver som laves hjemme, med til at give hjemmet en større indsigt i elevens arbejde.