Gå til hovedindhold
You are at:

Vikardækning

Vikartimer søges varetaget således, at der er mindst muligt afbræk i den planlagte undervisning

Ved vikardækning tilgodeses de kommunalt vedtagne hjemsendelsesregler, således at de mindste elever vikarbesættes først.

Vikartimer søges varetaget således, at der er mindst muligt afbræk i den planlagte undervisning. Dette betyder f.eks. at lærere afleverer vikarmaterialer til vikaren, når der er tale om planlagt fravær som kurser og lignende.

Længerevarende vikariater søges altid besat af samme vikar.

Vikarer sættes ind i følgende rækkefølge:

  • Lærere som er frigjort fra deres sædvanlige undervisning på grund af klassefravær og andet.
  • Lærere med faste rådighedstimer i skemaet.
  • Tilkaldevikarer finansieret af vikarpuljen.

I tilfælde, hvor der ikke er vikar til rådighed, søges situationen løst ved:

  • Elever sidder alene i klassen eller hjemsendes efter kommunens hjemsendelsesregler.
  • Dele- og holdtimer aflyses.
  • Specialundervisningstimer og timer med dansk som andetsprog aflyses, og eleven sendes tilbage til klassen.
  • Børnehaveklasseassistenter fra SFO kan flyttes fra børnehaveklasse og føre tilsyn med børn fra 0. til 3. klasse.