Gå til hovedindhold
You are at:

Trafikpolitik ved Fuglsanggårdsskolen

På Fuglsanggårdsskolen arbejder vi for, at alle elever får gode forudsætninger og muligheder for at færdes sikkert i trafikken, hvorfor skolen aktivt arbejder for, at alle elever er selvtransporterende til og fra skolen. 

Fuglsanggårdsskolen medvirker til at forebygge og undgå trafikulykker på skolevejen. Det samme gælder ved arrangementer og ekskursioner i skolens regi. 

Fuglsanggårdsskolen anerkender, at voksne trafikanter er rollemodeller for børn og unge. Derfor vil skolen arbejde for at forældre og ansatte lever op til denne rolle. 

Fuglsanggårdsskolens arbejde med trafiksikkerhed består i en lang række forskellige initiativer i samarbejde og i forhold til elever, lærere, lokalområdet og lokale myndigheder samt Rådet for Sikker Trafik, der leverer undervisningsmateriale til skolen. 

 • Fuglsanggårdsskolen vil opfordre forældrene til at
  •  træne med deres egne børn – såvel gå - som cykeltræning. 
  • begrænse kørsel af egne børn til og fra skole. Lad dit barn gå (evt. cykle) i skole. 
  • være bevidst om rollen som rollemodel, sætte det gode eksempel ved fx selv at bruge cykelhjelm, cykellygter, seler i bilen mv. 
  • pleje børnenes cykler. Det er forældrenes ansvar, at cyklen er i orden. 
  • opfordre børnene til at bruge cykelhjelm 
  • tjekke børnenes trafikfærdigheder jævnligt 
  • vise interesse for skolens færdselsundervisning 
  • følge op på trafiksikkerheden, også når børnene bliver ældre. 
  • benytte afsætnings- og P-plads på en ansvarlig og hensynsfuld måde. 
 • Hvis dit barn cykler til skole

  De elever, der cykler til skole, skal parkere cyklen i cykelskuret. Cyklerne kan ligeledes parkeres ved indgangen til Club 10 (fortrinsvis for elever i 8 – 9. klasse). Eleverne må ikke cykle på cyklerne på skolens område i frikvartererne. 

 • Hvis du kører dit barn til skolen

  Forældre i bil opfordres til ikke at køre ind på Askevænget tidsrummet 7.30 – 08.15. 

  Afsætning af elever kan ske ved vendepladsen/afsætningspladsen på Geels Plads/Askevænget. Eller ved at parkere bilen på Geels Plads og gå det sidste stykke. 

  På Hasselvej må man ikke parkere på stikvejen til SFO eller i dens umiddelbare nærhed på grund af oversigtsforholdene. 

 • Parkering

  Skolens parkeringspladser er forbeholdt skolens personale i tidsrummet 7.30 – 15.30. 

  I dagtimerne er der langtidsparkering ved Geels Plads. Om aftenen kan der også parkeres i skolegården. 

 • Forældretransport af børn i skoleregi
  • Der skal forelægge skriftlig accept fra forældrene, hvis børn skal transporteres. 
  • Der må ikke transporteres flere børn end der er sikkerhedsseler til. 
 • Rollemodeller i trafikken
  • Fuglsanggårdsskolen forventer af sine ansatte, at de udviser ansvarlig trafikadfærd – i bil og på cykel – i og uden for skoletiden. 
  • Skolen forventer, at de ansatte er bevidste om deres rolle som rollemodel og sætter det gode eksempel ved fx selv at bruge lygter, seler mv. 
  • Skolen opfordrer desuden forældrene til at være bevidst om rollen som rollemodel og sætte det gode eksempel ved fx selv at bruge cykelhjelm, cykellygter, seler i bilen m.v. 
 • Trafikundervisningen på Fuglsanggårdsskolen

  På Fuglsanggårdsskolen ser vi undervisningsministeriets Fælles mål for trafikundervisningen som minimumskrav for trafikundervisningen på vores skole. 

  Vi arbejder aktivt på at inddrage forældrene i skolens trafikpolitik og i forbindelse med afholdelse af diverse trafikprøver. 

  Undervisningen omfatter især

  • forudseenhed og opmærksomhed i trafikken 
  • ansvarlig og sikker adfærd i trafikken 
  • relevante færdselsregler 
  • vurdering af rigtig og forkert adfærd 

   

  På Fuglsanggårdsskolen ser vi diverse trafikkampagner som vigtige tilbud til skolens trafikundervisning, hvorfor vi naturligvis deltager i det omfang, det kan indpasses i undervisningen. 

 • Undervisning i indskolingen (0.-3.kl.)

  På Fuglsanggårdsskolen ser vi eleverne i indskolingen som gående trafikanter med en lille aktionsradius, hvorfor trafikundervisningen i indskolingen vil have følgende naturlige fokusområder: 

  • Hvordan kommer jeg sikkert til og fra skole? 
  • Hvordan færdes jeg sikkert i nærområdet? 
  • Respekten for de andre trafikanter (cykler, knallerter, biler og lastbiler/busser) 
  • Hvad siger færdselsreglerne for fodgængere? 
  • Hvad betyder færdselsskiltene for fodgængere? 

  Undervisningen kan afsluttes med en gåprøve. 

 • Undervisning på mellemtrinet (4.-6.kl.)

  På Fuglsanggårdsskolen ser vi eleverne på mellemtrinet på mellemtrinet vil have følgende naturlige fokusområder: 

  • Forholdet mellem bløde og hårde trafikkanter. 
  • Manøvretræning på cykel. 
  • Mit ansvar i trafikken. 
  • Hvad siger færdselsreglerne for cyklister? 
  • Hvad betyder færdselsskiltene for cyklister? 
  • Hvordan færdes jeg sikkert og korrekt i trafikken?

  Eleverne i 3. – 4. klasse kan deltage i ”Den lille cyklistprøve”, der kan arrangeres sammen med skolens færdselskontaktlærer. 

  Eleverne skal i 6. klasse deltage i skolens cyklistprøve, som er en teoretisk og praktisk prøve. Prøven arrangeres og afholdes af det lokale politi, skolens lærere og færdselskontaktlærer. Trafikundervisningen på 6. klassetrin skal pege hen imod denne prøve. 

 • Undervisning i udskolingen (7.kl.-9.kl.)

  På Fuglsanggårdsskolen ser vi eleverne som ansvarlige unge med en ubegrænset aktionsradius. Det er unge mennesker der kommer i berøring med alle trafikformer, hvorfor undervisningen i overbygningen vil have følgende naturlige fokusområder: Undervisningen omfatter især; 

  • Trafik og alkohol/narkotika. 
  • Den enkeltes ansvar, for sig selv og for andre. 
  • Handling og konsekvens. 
  • Teoretisk færdselsundervisning. 

  Alle elever i 9.klasse vil få tilbudt at deltage i et foredrag med en trafikinformatør. Den lokale betjent deltager gerne ved foredraget. 

 • Ved ekskursioner
  • Forud for en cykeltur instrueres eleverne grundigt i færdselsregler og ruten. 
  • Der vælges den mindst trafikerede rute – gerne på cykelsti, hvis en sådan findes. 
  • Der deltager 2 voksne på turen (evt. kun 1 lærer ved ekskursioner i lokalområdet for de ældste klasser). 
  • Forud for længere klassecykelture bør der trænes, for at sikre at alle elever kan gennemføre. 
  • Der skal bruges cykelhjelm. 
 • Politiet

  Politiet kommer jævnligt på skolen og tilser trafikken på Askevænget. Politiet deltager i de kurser der arrangeres for færdselskontaktlærere i kommunen, samt ved cyklistprøven for 6.kl. 

 • Færdselskontaktlæreren

  Skolen har en færdselskontaktlærer, der holder sig ajour med undervisningsmateriale til færdselsundervisningen og giver råd og vejledning til de øvrige lærere i forbindelse med færdselsundervisningen. 

  Desuden kan færdselskontaktlæreren: 

  • Deltage i forældremøder, hvor det ønskes eller skønnes relevant. 
  • Vejlede de enkelte team omkring materialevalg til trafikundervisningen, samt anskaffe og uddele de valgte materialer. 
  • Vejlede de enkelte team omkring undervisningsforløb til de valgte undervisningsmaterialer. 
  • Vejlede de enkelte team om mulighederne for at inddrage trafikundervisningen i andre fag end dansk. 
  • Informere og vejlede relevante klasser omkring trafikkampagner, samt informere skolens forældre via skolen hjemmeside om forløbet af disse kampagner. • I samarbejde med de enkelte teams planlægge og arrangere diverse trafikprøver. 
  • Virke som skolens repræsentant ved møder og arrangementer med skolens eksterne samarbejdspartnere på det trafikale område. 
  • Løbende dygtiggøre sig ved deltagelse i relevante kurser. 
 • Rådet for Sikker trafik.

  Rådet for Sikker trafik står for produktion af undervisningsmateriale til skolen. Derudover er Rådet arrangør af kurser og konferencer for færdselskontaktlærere samt en vigtig sparringspartner for færdselskontaktlærerne i det daglige udviklingsarbejde. 

  Rådet har etableret flere hjemmesider med udvisningsrelaterede spil og konkurrencer.