Gå til hovedindhold
You are at:

Positionspapir om alkohol

Vedtaget af skolebestyrelsen på Fuglsanggårdsskolen oktober 2017

I en landsdækkende unge-profil undersøgelse (2017) sammenlignes blandt andet unges alkoholvaner. Det er påfaldende, at unge i Lyngby-Taarbæk har et højere forbrug og en tidligere debutalder på alkohol, end resten af landet. Dette skal ses i perspektivet af, at danske unge i forvejen har et meget højere alkoholforbrug end resten af Europa.

Lyngby-Taarbæk kommunes alkoholpolitik og målsætning:

Alkoholdebutalderen skal hæves, og færre unge skal være storforbrugere af alkohol

Fuglsanggårdsskolen og skolebestyrelsen støtter sammen med gymnasier, andre skoler og uddannelsesinstitutioner fuldt op om dette mål.

Vi vil gerne medvirke aktivt til, at der igangsættes tiltag, der kan udsætte alkoholdebuten og generelt nedbringe alkoholforbruget blandt de unge. En vigtig del af dette arbejde drejer sig om værdier. På

Fuglsanggårdsskolen vil vi gerne både være tydelige og sende tydelige signaler om, at unge og voksne godt kan være sammen uden alkohol i sociale fællesskaber.

Skolebestyrelsens holdning:

Ingen elever på Fuglsanggårdsskolen bør drikke alkohol, før efter de er gået ud af 9.klasse.

Unge og alkohol

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at ingen skal drikke alkohol før efter de er fyldt 16 år. Styrelsen beskriver, at de mest betydningsfulde faktorer for unges alkoholvaner, er forældrenes egnebalkoholvaner og deres holdning til, hvad deres unge må, både hvordan, hvor meget og hvornår. Hvis vi som forældre vil ændre på vore unges alkoholvaner, må vi se på vores egne vaner, og se på hvilken kultur omkring alkohol og fællesskaber, vi viderebringer til vore børn og unge.

Tre niveauer

Vi har at gøre med tre niveauer når vi taler om unge og alkohol på Fuglsanggårdsskolen:

 • Skolen Undervisning og arrangementer i klasse- og skoleregi på skolens matrikel og med deltagelse af lærere eller pædagoger. Eksempelvist ekskursioner, hytteture med undervisning, dimission mv.
 • Klassen Arrangementer i klasseregi både på og udenfor skolen, uden deltagelse af lærere eller pædagoger. Eksempelvist hytteture, fællesfødselsdage, klassefester, sidste skoledag, blå mandag mv.
 • Hjemmet Private arrangementer i form af klassefester, fællesfødselsdage, madgruppearrangementer mv.

Regler, anbefalinger og opfordringer

 • Regler - skolen

  Der serveres ikke alkohol til hverken elever eller forældre på skolen.

  Dette gælder ved alle typer af arrangementer og kommunikeres ifm. invitationen til de enkelte arrangementer.

  Denne regel omfatter også privat medbragte drikkevarer, som bør være alkoholfrie ved arrangementer i skoleregi.

  Ansattes interne arrangementer på skolen er ikke omfattet af denne regel.

 • Anbefalinger – klasseregi

  Skolebestyrelsen anbefaler, at der i alle klasser mindst en gang i løbet af skoletiden tages en åben og afklarende dialog på et forældremøde ift. unge og alkohol.

  Så vidt muligt laves der indbyrdes aftaler og rammer i de enkelte klasser. Anbefalingen er som sagt, at ingen bør drikke alkohol, før de er gået ud af 9. klasse, men i erkendelse af, at nogle unge er tidligt nysgerrige overfor alkohol, anbefales det, at hver klasse senest i syvende klasse laver forældreaftaler om fester og alkohol. Aftalerne bør også rumme principper for kommunikation omkring evt. problemer, der observeres.

  På Fuglsanggårdsskolen er der i de fleste klasser mange forældrestyrede arrangementer i form af hytteture, fællesfødselsdage, hvor alkohol indgår som en naturlig del af det sociale forældrefællesskab.

  Skolebestyrelsen anbefaler, at hver enkelt klasse tager en åben dialog omkring vore børn og unges eksponering af alkohol i klasseregi og bliver enige om rammerne for de voksnes alkoholindtag, når en gruppe forældre har ansvaret for hele klassens børn.

 • Opfordringer til overvejelse – hjemmet

  Det er naturligvis et forældreansvar og en individuel beslutning om hvad der foregår udenfor skolen i privat regi.

  Skolebestyrelsen opfordrer til, at vi som voksne rollemodeller tager aktivt stilling til, interesserer os for og blander os direkte i vores børns alkoholforbrug.

  Undersøgelser viser, at jo længere tid, vi som forældre reelt afviser alkohol, jo mere udsættes debutalderen og des mindre tendens har børnene til at drikke større mængder af alkohol i en tidlig alder.