Gå til hovedindhold
You are at:

SFO husene

SFO består af 4 huse. Hasselhuset, Nøddehuset, Egehuset og Baghuset. 

Alle 4 huse er placeret på samme matrikel som skolen og pædagogerne deltager i undervisningen 0.-3. klasse med børnene, inden de går med ud i husene.

  • Hasselhuset - placeret ved indgangen fra Hasselvej 74B, huser 0A,1A og 2A.
  • Nøddehuset - placeret i den østlige ende af indskolingshuset, huser 0B, 1B, 2B og V1.
  • Egehuset - placeret i den vestlige ende af indskolingshuset, huser 0C, 1C og 2C.
  • Baghuset - placeret mod boldbanen, huser 3A, 3B og 3C - dog i perioden 1. Maj til sommerferien rykker 2. klasserne over mens 3. klasserne rykker i klub.

I perioden 1. Maj-til sommerferien huser Hasselhuset Maj-børn. 0.A placeres der i Nøddehuset, mens 1A placeres i Egehuset. 2. klasserne rykker der i Baghuset.

SFO'ens pædagogiske tilgang

I fritidsdelen (SFO og Klub) vægter vi at skabe et omsorgsfuldt og trygt miljø for barnet/den unge, med gode fysiske og psykiske rammer. Rammer der vil bidrage til, at udvikle hvert barn/den unge, sociale og kulturelle kompetencer via leg, samvær og læring. 

I trekløveret undervisning, fritid og familie, vægter vi samarbejde med forældrene højt, og vi ønsker at samarbejdet sker i en gensidig, åben og ærlig dialog. Vi ønsker at fritidsdelens kultur, værdier og traditioner videreføres og fornys i takt med den almene samfundsudvikling.

De måltider vi serverer, er sunde og med et begrænset indhold af fedt og sukker. Og vi giver alle børn/unge, mulighed for at deltage, i et varieret udbud af fysiske aktiviteter, uanset deres fysiske formåen.

Vi arbejder for at få et godt samarbejde med øvrige interessenter i barnets/den unges liv, fordi vi tror, at vi med et godt professionelt samarbejde vil være bedre i stand til at styrke det enkelte barn/den unge, i at forstå og agere i den komplekse verden vi lever i.

Vi lægger vægt på, at hvert enkelt barn skal føle tryghed ved gruppen, de voksne og SFO som helhed, uanset barnets alder og evner. Vi er altid bevidste om børnenes forskellighed og drager omsorg for det enkelte barn, såvel som for hele børnegruppen.