Gå til hovedindhold
You are at:

Fritidsklubben

Fritidsklubben, spiller en vigtig rolle i forhold til at skabe en sammenhængende hverdag for børn.

KLUBBEN V2

Beliggenhed

Fritids – og ungdomsklubben V2 er tilknyttet Fuglsanggårdsskolen og ligger på Virumgårdsvej 2, 2830 Virum.

Fritids, Mini, Junior og Ungdomsklubben V2

Børnene kan starte i Fritidsklubben (FK) 1 maj, i slutningen af 3. klassetrin og Juniorklubben er et helhedsklubtilbud for 7 klassetrin. De kan komme om dagen og tirsdage og torsdage aftener og deltage i Ungdomsklubben.
Ungdomsklubben (UK) er for medlemmer fra 7. klassetrin og opefter.

Åbningstid

På skoledage har Fritidsklubben åbent, når børnene har fri fra skole og indtil kl. 17.30 og fredage indtil kl. 16.30. I ferien er der åbent fra kl. 10 – 16. I ferierne kan Ungdomsklubbens medlemmer komme om dagen. Det er ikke nødvendigt at melde til og fra i ferierne. I uge 28 – 29 og 30 samt dagen efter Kristi Himmelfart, holdes lukket og eventuelt andre dage, som vil blive meldt ud på Tabulex. Ungdomsklubben har på skoledage åbent tirsdage og torsdage aftener fra kl. 17 – 21.

Opsynspligt

Det er KUN på klubbens område, at personalet har opsynspligt med børnene. Opsynspligt betyder, at vi eksempelvis ikke følger op på, hvorfor børn ikke dukker op
i klubben eller minder dem om tider for deres aftaler. Det betyder, at de frit kan komme og gå, uden aftale med klubbens personale. Vi opfordrer dog børnene til at sige hej, når de kommer og går.

Ind- og udmeldelse

Foregår på den digitale pladsanvisning, via link på Lyngby-Taarbæk kommunes hjemmeside.

Tabulex

Når børnene ankommer til klubben, trykker de sig ind i Tabulex systemet og siger ”hej” til en voksen. Når de forlader klubbens område trykker de sig ud og uanset
årsag er de ikke længere klubbens ansvar. Derudover kan I på Tabulex´s forsiden læse om nogle af de aktiviteter klubben tilbyder. Det er også på Tabulex, at I kan kontakte os skriftligt.

Telefonnummer 45855724

I klubbens åbningstid kan I kontakte personalet på dette telefonnummer.

Børnetelefon 45855729

Har børnene brug for at give en kort telefonbesked, kan de spørge om lov til, at benytte børnetelefonen. Det er også på dette telefonnummer I skal ringe, hvis I skal
i kontakt med jeres barn.

Mobile Pay 126719

Benyttes til betaling af dag - og overnatningsture, koloni, spisning i UK og større kreative produkter lavet i eksempelvis glasværkstedet.

Personalet

Personalet er udover at være ansat i klubben, også tilknyttet mellemtrinet, dvs. 4. og 5. Derudover er personalet en del af det øvrige pædagogiske personale på skolen, og afholder ugentlige møder med SFO og vores fælles leder Bo Jansen.

Klubstart

Klubben ser sig som en naturlig forlængelse af børnenes år på SFO´en. Før børnene starter i klubben, gennemgår vi klasserne med Baghusets personale. Dog opfordrer vi jer til, at kontakte os, hvis jeres barn har særlige behov eller andet vi bør tage højde for.

Glemmetøj

Op til ferierne samler vi det efterladte tøj sammen og smider det ud. Det drejer sig om rigtig meget tøj så sørg for, at få det med hjem.
 

Fritidsklubben

Klubben ønsker at være en af børnenes trygge baser, hvor de kan søge hen om eftermiddagen. Få lidt eftermiddagsmad, en kop the, spille et slag pool, lave en
gave på værkstedet, få en snak over et brætspil, dræbe en Ork i Rolle -eller computerspil, spille bold, musik eller lignende.
Nogle børn bruger klubben, som et pit - stop inden diverse sportsaktiviteter, legeaftaler og lignende, mens andre børn benytter klubben i fuld åbningstid.
Nogle børn har deres faste vaner angående aktiviteter og andre børn er mere nysgerrige og varierede i deres brug af de muligheder klubben kan tilbyde.
Vi tager betegnelsen ”fritids”- klub meget bogstaveligt. Vi er et tilbud, hvor man kan deltage i planlagte voksenstyrede aktiviteter, men ikke skal. Vi motiverer naturligvis børnene i det omfang vi finder det gavnligt for deres trivsel, og hvor vi fornemmer at de skal have hjælp til at kaste sig ud i nye udfordringer. Klubben ER sine medlemmer, og jo mere man som medlem benytter klubben, jo mere har man mulighed for, sammen med de voksne og øvrige børn, at præge eftermiddagens indhold. Det er ved at bruge klubben, at børnene har den enestående mulighed, både at dyrke kendte venskaber, og også at knytte nye kontakter på kryds og tværs af alder, interesse og klassetrin. Klubben ønsker at styrke fællesskabet, fremme børnenes forståelsen for forskellighed og danne dem til at være rummelige
mennesker.
Klubbens personale har naturligvis antennerne ude, og bruger deres faglighed, personlighed og aktiviteter til at skabe relation til børnene, for derigennem, at være en synlig voksen, der viser interesse og omsorg for børnenes trivsel.
Personalet er voksne der supplerer jer som forældre. Voksne, som børnene kan se op til, hente hjælp hos, grine med, få et godt råd hos, være fortrolige med, eller være en man kan dele tanker og synspunkter med. Vi er voksne i barnets liv, som ikke giver lektier for eller udbetaler lommepenge.
 

Mini, Junior- og ungdomsklubben

Aftenklubbens kerne er det fælles måltid. De unge mennesker er involveret i plan-lægning, indkøb, tilberedning og oprydning efter måltidet. Derudover laver vi ofte en fælles aktivitet og forsøger i det hele taget at ryste gruppen af fremmødte sammen.
I løbet af året tager vi på ture, såsom i biografen eller ud at bowle og UK medlemmer kan naturligvis deltage i skituren i uge 7 og i kolonien som ligger i første uge af sommerferien.

Eftermiddagsmad

Dagligt serveres et mellemmåltid kaldet Efter, hvis indhold varierer henover ugen.
 

Huset

Huset er inddelt således at der i den ene ende er mulighed for at spille bordtennis, pool, bordfodbold og playstation, danse og lege fysiske lege. I midten af huset ligger køkkenarealet, hvor man udover at kunne spise, kan hygge sig over et brætspil, tegne eller læse.
Computerrummet ligger i forbindelse med køkkenet. Her kan børnene spille alderssvarende spil max 2 timer pr. uge pr. barn. Læs om vores mediepolitik i det andet bilag

Værkstederne

I værkstederne kan der arbejdes i forskellige materialer, f.eks stof, uld, læder, glas, papir og latex. Vi har en stor gaveproduktion henover året, men især perioden op til jul. Nogle værksteder er åbent daglig, andre har åbent i perioder henover året.

Eksempler på aktiviteter

I år produceres en film i klubben. Børnene er med i alle processer omkring produktionen. Lige fra at skrive manuskript, til at agere skuespillere. Vi har henover året forskellige konkurrencer, hvor der dystes i diverse brætspil, pool og play-station.
Vi afholder fodboldturneringer, tøndeslagning til Fastelavn og Bingo spil til juleafslutningen.
Et par gange om året afholder vi D&D spille aftener (bord rollespil).
Det nyeste er vores Hot Spot tilbud, hvor man som medlem kan optræde, fortælle eller dele viden med og for sine klubkammerater. Denne aktivitet skal fremme fællesskabet og børnenes personlige mod. Det foregår live en gang om ugen. Ugentlig afvikler vi en tegnekonkurrence, som skal styrke børnenes kreativitet. Vi deltager på den årlige sommerfest på SFOens område.
De aktiviteter klubben tilbyder, tager afsæt i de kompetencer og interesser de ansatte besidder. Kommer børnene selv med ideer til aktiviteter, er vi lydhøre og vurderer, om det er noget vi kan imødekomme.

Udendørsarealet

Klubben har en asfalteret boldgård, hvor der kan spilles boldspil eller løbes på skateboard og løbehjul på rampen. På det øvrige område er der muligheder for at bygge huler, køre på Moon Car, hoppe på kængurustylter, dase i hængekøjerne eller lege div. lege med kammeraterne.
I bålhytten tændes der bål i forbindelse med Rollespil eller for at lave efter-middagsmad.

Rollespil

Fra ca. april måned til oktober måned afholdes to gange om ugen Rollespil på udendørsarealet. Her har børnene mulighed for at klæde sig ud og træde ind i dette spændende fantasi univers.

Kolonier

Årligt tilbyder vi flere overnatningsture.
I 2021 er turene en skitur til Sverige i uge 7, en weekendtur for 7. klassetrin og en koloni i uge 27 for alle medlemmer til Bornholm.

Rollespil på klubben

V2’s mediepolitik

Computerrum

I fritidsklubben har alle en konto med to timer på om ugen, som bliver nulstillet hver mandag. Børnene kan spille en time ad gangen. De skriver sig selv på tavlen. Man må ikke slette andre end sig selv. Efter afsluttet spil, må man skrive sig på igen.

Computerspilspolitik

Vi har valgt at kigge på politikken i flere dele, bl.a. om brugen af klubbens computerrum, og om brugen af elektroniske medier, generelt i klubben.

Fascinationen af spil på div. Medier.

Børnenes aktiviteter omkring spil, på de forskellige medier; PC, Smartphone, IPAD, og lign. er i høj grad sociale.
Elektroniske spil er en integreret del af børns legekultur. Børn og unge bruger elektroniske spil til underholdning, udvikling af kompetencer, tidsfordriv og til socialt samvær. Børn synes det er sjovt at spille elektroniske spil, og de er gode til det.
Som voksne oplever vi, at børn og unge har let ved at navigere rundt i menuer, spilkommandoer og grafiske miljøer uden brug af manualer. Deres overlegne brug af mediet skal dog ikke forhindre os i at engagere os i deres (spil)verden
Der findes mange forskellige spilgenrer, som appellerer til forskellige typer af spillere. Strategispil og action spil appellerer typisk til drengene, mens virtual life, som spillet ”Sims” appellerer primært til pigerne.

"Netværksspil" hvor mange pc-ere spiller sammen i det samme spil, er genstand for en høj grad af kommunikation, samarbejde og problemløsning børnene imellem. Børnene spiller mod hinanden, i hold, eller på samme hold mod en computerstyret modstander. De lægger strategier, laver rollefordeling og resurseanalyser.
Børnene taler om spillene, også når de ikke spiller. Der udveksles erfaringer, de kommer med gode råd, tricks og metoder til at avancere i de forskellige spil.
Det forekommer også ofte, at børn som ikke er socialt stærke får succesoplevelser med spillene, da de ofte er dygtige til dem, og derigennem får kontakt til andre børn
I nogle spil er det hurtighed, hånd- øje koordination og det at mestre teknologien, der er i fokus. I andre er det strategisk tænkning, og i andre igen er det omsorg for computerkaraktererne eller muligheden for at udtrykke sig selv gennem spillet, der gør det sjovt at spille. Fascinationen af computerspil er lige så mange facetteret som fascinationen af spil og leg i almindelighed.

De bestemmer selv handlingen.
Forskellen på at se fjernsyn/film og at spille elektroniske, spil er interaktionen. Når man spiller elektroniske spil kan man interagere med elementerne i den virtuelle verden. Det betyder, at spilleren kan påvirke handlingen, så spillet er forskellige alt efter, hvem der spiller. Forløbet afhænger altså af de valg, du træffer og det, du kan præstere undervejs. Det er måske denne grad af aktiv deltagelse i spilsituationen, der er baggrunden for, at elektroniske betager og fastholder mange børn og unge.
Når børn og unge spiller elektroniske spil konkurrerer de også, mod eller med hinanden. Det er sjovt at konkurrere om at være den bedste, og derfor udfordrer mange sig selv, ved at spille en helt masse for at blive bedre, og nå op på et højere level (niveau).                                   

Når medarbejderne spiller computer.                                                                           
Det er langt sjovere at dele oplevelser med hinanden. At spille elektroniske spil med børn er en anerkendelse og accept af deres naturlige nysgerrighed, og det giver os muligheden for, at hjælpe børnene med at forholde sig realistisk til det, de ser og hører.
Børnene synes, at det er udfordrende, at spille mod og med de voksne, præcis lige som ved andre aktiviteter i klubben.

Retningslinjer.

Med hensyn til indholdet i spillene, læner vi os, op ad den fælleseuropæiske mærkningsordning kaldet "PEGI".
Det er et fast regelsæt for aldersmærkning af spil, som hovedparten af EU-landene har tilsluttet sig.
I Danmark er alle spil der kommer på markedet PEGI mærket. Udover selve aldersmærkningen, kan man også se på spillene, hvilke kriterier spillet er blevet bedømt efter. Der er forskellige symboler der fortæller om spillet indeholder f.eks vold mod fantasifigurer, vold mod mennesker, elementer af frygt, racistiske eller kønsdiskriminerende elementer osv.
Spillene kan blive mærket egnet fra 3-7-12-16 og 18 år.
I vores computerrum kan der spilles pc-spil op til 12+ i fritidsklubben. Det betyder blandt andet, at der ikke bliver spillet Counterstrike, i fritidsklubben.
Der kan spilles pc-spil op til 16+ i ungdomsklubben og juniorklubben.
Årsagen til at aldersgrænsen for spil går op til 12 år i fritidsklubben og 16 år i ungdomsklubben skyldes, at børn lettere kan adskille pc-spil fra virkeligheden.
I ferier hvor ungdomsklubmedlemmer må komme i fritidsklubben, spilles der FK-spil.

Smart/Mobiltelefon:

”Generation Online”
Telefonen er et vigtigt kommunikationsredskab, mellem børnene og deres venner, og deres forældre.
Børnene må gerne medbringe og benytte deres mobiltelefoner i klubben. Det forventes af børnene, hvis de ringer, eller bliver ringet op, går hen et sted hvor de kan tale, uden at forstyrre de andre der er i rummet. Har man ikke en telefon selv, eller er løbet tør for strøm, kan man altid låne børnetelefonen, og forældre kan altid ringe og få fat i deres barn på børnetelefonen.
(tlf.nr. 45 85 57 29.) 
Vi opfordre dem også til at spørge os voksne først, om de må ringe til en forælder, da vi oplever, at hvis det handler om en konflikt, kan forældre ikke løse den igennem telefonen og konflikter er noget vi kan hjælpe med at løse, her og nu.
Det er medlemmernes eget ansvar, at passe på deres telefoner.

Smartphone
De fleste børn har, i dag, Smartphones, med mange flere muligheder, end telefonopkald.  
PT. Har vi valgt at smartphones, skal blive i lommer. Der er rigeligt mulighed for at spille på de øvrige medier vi har i klubben. Skal man ringe, eller finde oplysninger til en tegning/mønster/opskrift eller lign. kan man selvfølgelig bruge sin smartphone.
Men det at sidde og spille og se film, må man gøre, når man ikke er i klubben.