Gå til hovedindhold
You are at:

Fritidsklubben

Fritidsklubben, spiller en vigtig rolle i forhold til at skabe en sammenhængende hverdag for børn.

KLUBBEN V2

Fritids, Junior og Ungdomsklubben

Børnene kan starte i Fritidsklubben (FK) 1 maj, i slutningen af 3. klassetrin, til og med 6 klassetrin.

Juniorklubben (JK) er et helhedsklubtilbud for 7 klassetrin. De kan komme om dagen og tirsdage og torsdage aftener og deltage i Ungdomsklubben.

Ungdomsklubben (UK) er for medlemmer fra 8. klassetrin og opefter

 

Fritidsklubbens DNA

Klubben ønsker at være en af børnenes trygge baser, hvor de kan søge hen om eftermiddagen. Få lidt eftermiddagsmad, en kop the, spille et slag pool, lave en gave på værkstedet, få en snak over et brætspil, dræbe en Ork i Rolle -eller computerspil, spille bold, musik eller lignende.

Nogle børn bruger klubben, som et pitstop inden diverse sportsaktiviteter, legeaftaler og lignende, mens andre børn benytter klubben i fuld åbningstid.

Nogle børn har deres faste vaner angående aktiviteter og andre børn er mere nysgerrige og varierede i deres brug af de muligheder klubben kan tilbyde.

Vi tager betegnelsen ”fritids”- klub meget bogstaveligt. Vi er et tilbud, hvor man kan deltage i planlagte voksenstyrede aktiviteter, men ikke skal.

Vi motiverer naturligvis børnene i det omfang vi finder det gavnligt for deres trivsel, og hvor vi fornemmer at de skal have hjælp til at kaste sig ud i nye udfordringer.

Klubben ER sine medlemmer, og jo mere man som medlem benytter klubben, jo mere har man mulighed for, sammen med de voksne og øvrige børn, at præge eftermiddagens indhold. Det er ved at bruge klubben, at børnene har den enestående mulighed, både at dyrke kendte venskaber, og også at knytte nye kontakter på kryds og tværs af alder, interesse og klassetrin. Klubben ønsker at styrke fællesskabet, fremme børnenes forståelsen for forskellighed og danne dem til at være rummelige mennesker.

Klubbens personale har naturligvis antennerne ude, og bruger deres faglighed, personlighed og aktiviteter til at skabe relation til børnene, for derigennem, at være en synlig voksen, der viser interesse og omsorg for børnenes trivsel.

Personalet er voksne der supplerer jer som forældre. Voksne, som børnene kan se op til, hente hjælp hos, grine med, få et godt råd hos, være fortrolige med, eller være en man kan dele tanker og synspunkter med.

Vi er voksne i barnets liv, som ikke giver lektier for eller udbetaler lommepenge.

 

Klubben generelt

 • Åbningstid

  På skoledage har Fritidsklubben åbent, når børnene har fri fra skole og indtil kl. 17.30 og fredage indtil kl. 16.30. I ferien er der åbent fra kl. 10 – 16. I ferierne kan Ungdomsklubbens medlemmer komme om dagen. Det er ikke nødvendigt at melde til og fra i ferierne. I uge 28 – 29 og 30 samt dagen efter Kristi Himmelfart, holdes lukket og eventuelt andre dage, som vil blive meldt ud på Aula

  Ungdomsklubben har på skoledage åbent onsdage og torsdage aftener fra kl. 17 – 21.

 • Fra SFO til Klub

  Overgangen fra SFO til klub kan være en stor mundfuld, for både børn og forældre.

  Det er slut med den kontrollerede pasningsform, der har været en naturlig del af dagligdagen siden vuggestuen, og børnene kan nu komme og gå, som de vil, uden aftale med klubbens personale. 

  Det betyder, at alle aftaler vedrørende ”gå-hjem-tider”, ”små ærinder uden for klubbens område”, ”legeaftaler” osv., skal laves forældre og børn imellem. Det forventes, at børnene udviser selvstændighed og initiativ.

  Det er KUN på klubbens område, at personalet har opsynspligt med børnene. Opsynspligt betyder også, at vi eksempelvis ikke følger op på, hvorfor børn ikke dukker op i klubben. 

  Det er børnenes eget ansvar at ”tjekke” sig ind på den elektroniske skærm, når de ankommer til klubben og ”tjekke” sig ud igen, når de går hjem. Vi opfordrer dog børnene til at sige hej, når de kommer og går.

  Desuden er det vigtigt, at både børn og forældre aktivt søger oplysninger om klubbens aktiviteter og holder øje med tilmeldelsesfrister, indbetalinger m.m.

 • Ind- og udmeldelse

  Foregår på den digitale pladsanvisning, via link på Lyngby-Taarbæk kommunes hjemmeside.

 • Tjek ind & ud

  Når børnene ankommer til klubben, tjekker de sig ind i "komme og gå" på Aula  og siger ”hej” til en voksen.

  Når de forlader klubbens område tjekker de sig ud og uanset årsag er de ikke længere klubbens ansvar.

   

 • Kontakt infomation

  Børnetelefon 45855729

  Har børnene brug for at give en kort telefonbesked, kan de spørge om lov til, at benytte børnetelefonen. Det er også på dette telefonnummer I skal ringe, hvis I skal i kontakt med jeres barn.

 • De voksne

  Personalet

  Personalet er udover at være ansat i klubben, også tilknyttet mellemtrinet, dvs. 4. og 5. Derudover er personalet en del af det øvrige pædagogiske personale på skolen, og afholder ugentlige møder med SFO og vores fælles leder Bo Jansen.

  Vi er lige nu: 

  Ina

  Ole

  Lukas

  Annie

  Martin

  Julie (Støttepædagog)

  Gitti (Job praktik)

 • "Efter"

  Eftermiddagsmad

  Dagligt serveres et mellemmåltid kaldet "Efter", hvis indhold varierer henover ugen. Når vejret er til det, laver vi også mad over bål. Hvis man har allergi eller andet i forhold til eftermiddagsmåltidet, så vil vi meget gerne vide det.

   

 • Glemmetøj

  Glemmetøj

  Hænger på knagerne, lige når man kommer ind af hoveddøren.

  Op til ferierne samler vi det efterladte tøj sammen og smider det ud. Det drejer sig om rigtig meget tøj så sørg for, at få det med hjem.   

 • Huset

  Huset er inddelt således at der i den ene ende er mulighed for at spille bordtennis, pool, bordfodbold og playstation, danse og lege fysiske lege. I midten af huset ligger køkkenarealet, hvor man udover at kunne spise, kan hygge sig over et brætspil, tegne eller læse.

  Computerrummet ligger i forbindelse med køkkenet. Her kan børnene spille alderssvarende spil max 2 timer pr. uge pr. barn. (se mere i afsnittet Mediepolitik)

   

  Værkstederne

  I værkstederne kan der arbejdes i forskellige materialer, f.eks stof, uld, læder, glas, papir og latex. Vi har en stor gaveproduktion henover året, men især perioden op til jul. Nogle værksteder er åbent daglig, andre har åbent i perioder henover året. Nogle værksteder har flere funktioner, og pt. er der mulighed for Stop-motion (Tegnefilm), der hvor Glasværkstedet er.

 • Eksempler på aktiviteter

  Udover de beskrevet værksteder, laver vi mange andre ting.

  De aktiviteter klubben tilbyder, tager afsæt i de kompetencer og interesser de ansatte besidder. Kommer børnene selv med ideer til aktiviteter, er vi lydhøre og vurderer, om det er noget vi kan imødekomme.

  Ugentlig afvikler vi en tegnekonkurrence, som skal styrke børnenes kreativitet.

  Vi har henover året forskellige konkurrencer, hvor der dystes i diverse brætspil, pool og play-station.

  Vi afholder fodboldturneringer, tøndeslagning til Fastelavn og Bingo spil til juleafslutningen.

  Et par gange om året afholder vi D&D spille aftener (bord rollespil).

  Vi deltager på den årlige sommerfest på SFOens område.

  Ole laver gerne film, og op til jul, kan det være julekalender. Nogle år laver Ole også Jule CD, hvor man kan synge eller hvis man spillet et instrument, få det med på indspilningen.

 • Udendørsarealet

  Klubben har en asfalteret boldgård, hvor der kan spilles boldspil eller løbes på skateboard og løbehjul på rampen. På det øvrige område er der muligheder for at bygge huler, køre på Moon Car, hoppe på kængurustylter, dase i hængekøjerne eller lege div. lege med kammeraterne.

  I bålhytten, og det udendørs bålsted til venstre for bålhytten, tændes der bål i forbindelse med Rollespil eller for at lave eftermiddagsmad.

  Vi har også rafter og andet udstyr til at bygge huler på området.

 • Rollespil

  Fra ca. april måned til oktober måned, afholdes to gange om ugen Rollespil på udendørsarealet. Her har børnene mulighed for at klæde sig ud og træde ind i dette spændende fantasi univers. Vi har dragter, våben og meget andet udstyr man kan låne, og man må gerne have sit eget udstyr med.

  Når vejret ikke er til det, laver Lukas bordrollespil, og åbner også grovværkstedet, hvor man kan lave rollespils våben og arbejde med læder.

 • Kolonier

  Kolonier og weekendtur er en god måde at være sammen på. Man lærer hinanden at bedre at kende end man gør i den travle hverdag.

  Årligt tilbyder vi flere overnatningsture.

  I 2024 vil vi udbyde:

  En skikoloni til Sverige i uge 7

  En weekendtur for Fritidsklubben

  En weekendtur for junior og ungdomsklubben

  En koloni i uge 27 (1-5-juli 2024) for alle medlemmer til Bisserup.

Rollespil på klubben

V2’s mediepolitik

Vi har valgt at kigge på politikken i flere dele, bl.a. om brugen af klubbens computerrum, og om brugen af elektroniske medier, generelt i klubben.

Klik på pilene herunder og se mere.

 • Computerrum

   

  Klubben råder over 12 PC'er der kan spilles og arbejdes på.

  I fritidsklubben har alle en konto med to timer på om ugen, som bliver nulstillet hver mandag. Børnene kan spille en time ad gangen. De skriver sig selv på listen. Man må ikke slette andre end sig selv. Efter afsluttet spil, må man skrive sig på igen.

  Vi har desuden en PS4 & PS5 hvor de samme regler gælder.

 • Retningslinjer for computerspil

   

  Med hensyn til indholdet i spillene, læner vi os, op ad den fælleseuropæiske mærkningsordning kaldet "PEGI".

  Det er et fast regelsæt for aldersmærkning af spil, som hovedparten af EU-landene har tilsluttet sig.

  I Danmark er alle spil der kommer på markedet PEGI mærket. Udover selve aldersmærkningen, kan man også se på spillene, hvilke kriterier spillet er blevet bedømt efter. Der er forskellige symboler der fortæller om spillet indeholder f.eks vold mod fantasifigurer, vold mod mennesker, elementer af frygt, racistiske eller kønsdiskriminerende elementer osv.

  Spillene kan blive mærket egnet fra 3-7-12-16 og 18 år.

  I vores computerrum kan der spilles pc-spil op til 12+ i fritidsklubben. Det betyder blandt andet, at der ikke bliver spillet Counterstrike, i fritidsklubben.

  Der kan spilles pc-spil op til 16+ i ungdomsklubben og juniorklubben.

  Årsagen til at aldersgrænsen for spil går op til 12 år i fritidsklubben og 16 år i ungdomsklubben skyldes, at børn lettere kan adskille pc-spil fra virkeligheden.

  I ferier hvor ungdomsklubmedlemmer må komme i fritidsklubben, spilles der FK-spil.

 • Fascinationen af spil på div. Medier.

  Børnenes aktiviteter omkring spil, på de forskellige medier; PC, Smartphone, IPAD, og lign. er i høj grad sociale.

  Elektroniske spil er en integreret del af børns legekultur. Børn og unge bruger elektroniske spil til underholdning, udvikling af kompetencer, tidsfordriv og til socialt samvær. Børn synes det er sjovt at spille elektroniske spil, og de er gode til det.

  Som voksne oplever vi, at børn og unge har let ved at navigere rundt i menuer, spilkommandoer og grafiske miljøer uden brug af manualer. Deres overlegne brug af mediet skal dog ikke forhindre os i at engagere os i deres (spil)verden

  Der findes mange forskellige spilgenrer, som appellerer til forskellige typer af spillere. Strategispil og action spil appellerer typisk til drengene, mens virtual life, som spillet ”Sims” appellerer primært til pigerne.

  "Netværksspil" hvor mange pc-ere spiller sammen i det samme spil, er genstand for en høj grad af kommunikation, samarbejde og problemløsning børnene imellem. Børnene spiller mod hinanden, i hold, eller på samme hold mod en computerstyret modstander. De lægger strategier, laver rollefordeling og resurseanalyser.

  Børnene taler om spillene, også når de ikke spiller. Der udveksles erfaringer, de kommer med gode råd, tricks og metoder til at avancere i de forskellige spil.

  Det forekommer også ofte, at børn som ikke er socialt stærke får succesoplevelser med spillene, da de ofte er dygtige til dem, og derigennem får kontakt til andre børn

  I nogle spil er det hurtighed, hånd- øje koordination og det at mestre teknologien, der er i fokus. I andre er det strategisk tænkning, og i andre igen er det omsorg for computerkaraktererne eller muligheden for at udtrykke sig selv gennem spillet, der gør det sjovt at spille. Fascinationen af computerspil er lige så mange facetteret som fascinationen af spil og leg i almindelighed.

 • De bestemmer selv handlingen.

  Forskellen på at se fjernsyn/film og at spille elektroniske, spil er interaktionen. Når man spiller elektroniske spil kan man interagere med elementerne i den virtuelle verden. Det betyder, at spilleren kan påvirke handlingen, så spillet er forskellige alt efter, hvem der spiller. Forløbet afhænger altså af de valg, du træffer og det, du kan præstere undervejs. Det er måske denne grad af aktiv deltagelse i spilsituationen, der er baggrunden for, at elektroniske betager og fastholder mange børn og unge.

  Når børn og unge spiller elektroniske spil konkurrerer de også, mod eller med hinanden. Det er sjovt at konkurrere om at være den bedste, og derfor udfordrer mange sig selv, ved at spille en helt masse for at blive bedre, og nå op på et højere level (niveau).                                   

 • Når medarbejderne spiller computer.      

                       

  Det er langt sjovere at dele oplevelser med hinanden. At spille elektroniske spil med børn er en anerkendelse og accept af deres naturlige nysgerrighed, og det giver os muligheden for, at hjælpe børnene med at forholde sig realistisk til det, de ser og hører.

  Børnene synes, at det er udfordrende, at spille mod og med de voksne, præcis lige som ved andre aktiviteter i klubben.

 • Smart/Mobiltelefon.

   

  ”Generation Online”

  Telefonen er et vigtigt kommunikationsredskab, mellem børnene og deres venner, og deres forældre.

  Børnene må gerne medbringe og benytte deres mobiltelefoner i klubben. Det forventes af børnene, hvis de ringer, eller bliver ringet op, går hen et sted hvor de kan tale, uden at forstyrre de andre der er i rummet.

  Har man ikke en telefon selv, eller er løbet tør for strøm, kan man altid låne børnetelefonen, og forældre kan altid ringe og få fat i deres barn på børnetelefonen. (tlf.nr. 45 85 57 29.) 

  Vi opfordre dem også til at spørge os voksne først, om de må ringe til en forælder, da vi oplever, at hvis det handler om en konflikt, kan forældre ikke løse den igennem telefonen og konflikter er noget vi kan hjælpe med at løse, her og nu.

  Det er medlemmernes eget ansvar, at passe på deres telefoner.

  Smartphone

  De fleste børn har, i dag, Smartphones, med mange flere muligheder, end telefonopkald.  

  PT. Har vi valgt at smartphones, skal blive i lommer. Der er rigeligt mulighed for at spille på de øvrige medier vi har i klubben.

  Skal man ringe, eller finde oplysninger til en tegning/mønster/opskrift eller lign. kan man selvfølgelig bruge sin smartphone.

  Men det at sidde og spille, være på sociale medier og se film, må man gøre, når man ikke er i klubben.