Gå til hovedindhold
You are at:

Referater fra skolebestyrelsesmøder

Herunder kan du læse de seneste referater fra skolebestyrelsesmøderne

 • Referat Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 5. november 2019

  Referat Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 5. november 2019.

  Deltagere: Bo Jansen, og Dorte Danig deltog i mødet senere.

  Afbud: Emil Loldrup Fosbøl, Ditte Helsted-Amskov, næstformand elevråd.

  Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat og dagsorden

  Referat godkendt, dagsorden som udsendt.

   

  2. Tema: Kontaktforældre på FU

  Som opfølgning på kontaktforældremødet i januar 2019 og som forberedelse til næste kontaktforældermøde, tog vi en drøftelse af kontaktforælderrollen på FU.

  Med udgangspunkt i udsendt bilag fra Inger Wesenberg Sandgrav.

  Inger introducerede skrivet, hvor formålet og opgaverne er tydeliggjort.

  Drøftelser af:

  Formen – pjece: Skolebestyrelsen er afsender. Lægges både på Aula og på Hjemmesiden.

  Indhold: anbefaling at der både er en pigeforælder og en drengeforælder, der er kontaktforældere i en klasse? Hvad tænker vi om det?

  Samarbejde – kontaktforældre?

  Kun et møde årligt…

  Revidering af - det forventes….

  Hvad sker der når der kommer nye kontaktforældre? Skal vi have en slags årshjul for kontaktforældre…

  Kontakforældregruppe oprettes af kontoret på Aula efter afholdt forældremøde i august/september, således kan bestyrelsen kommunikere med kontaktforældre ved behov…

  Vil der være behov for for et skriv om trivselsforældrerolle? Ja gerne som punkt for sig selv – med ideer. Inger skriver.

  Inger skriver den færdig og så præsenteres den endelige udgave på kommende kontaktforældremøde i januar.

  Drøftelser af øvrigt  indhold til kontaktforældremødet i januar. Evt. kunne man drøfte forældrenes umiddelbare oplevelser ved brug af Aula.

  Julie Appelt Honore og Inger Wesenberg Sandgrav og Morten Foruvne Vincentz, samt Rasmus Mattern Nielsen finder personer til at tænke videre omkring tema til kontaktforældremødet.

  3. Budget 2019 for skolen

  Rasmus Mattern Nielsen orienterede kort om status på budgettet.

  Løndelen ser ok ud på alle tre områder; sfo, klub, undervisning, dog med underskud på dette område lige nu, men forventninger om refusion.

  Forventer at driftsmidler kan dække så vi ender omkring 0.

  4. AULA

  Rasmus Mattern Nielsen orienterede om AULA. Vi oplever at vi er kommet godt i gang på skolen administrativt, især da der er lavet et stort forarbejde administrativt inden. Der er afholdt mindre introkurser for medarbejderne løbende. Det er kommet godt i gang, der er dog nogle mangler stadigvæk fx en kontaktbogsfunktion. Der er udfordringer mht. Nemid funktion for medarbejdere. Der er en del eksterne samarbejdspartnere som ikke kan komme på Aula. Ønsker til forbedring fx mht. bookning af lokaler m.m. Vi er i gang med at finde ud af funktioner, muligheder og begrænsninger. Besked fungerer som en tråd… a la messenger, besværligt at finde tilbage til en besked…

  Drøftelser af oplevelser fra de forskellige.

  5. Orientering

  - Formandskab

  V2 projektet har formandsskabet skrevet med CUP om. Der bliver arbejdet med det. Ledelsen har netop fået en henvendelse herom.

  Budget er vedtaget, herunder lukkedage i sfo/klub, hvor vi afventer nærmere ang. konsekvenser m.m.. enighed om i bestyrelsen at man oplever det har været et stort flot arbejde fra formand m.fl..

  To opsigelser i LTK, centerchef og direktionschef på skoleområdet har sagt op.

  Høringssvar ang. nyt skolestrategiforslag på kommende bestyrelsesmøde ved forslag fra Pernille  Lundsgaard og Morten Frouvne Vincentz.

  - Ledelse – orientering vedr. elevråd – forældredeltagelse hvem og hvorfor?  Besøg fra England, se udsendt bilag med takkebrev.

  Toiletrenovering er i gang med en process med arkitekter, men lige nu afventes en afklaring ang. opfølgningsdelen efter renoveringen.

  Gardiner – i forbindelse med renovering af vinduer i klasselokaler har vi nu fået tilsagn om, at der opsættes mørklægningsgardiner ved de øverste vinduer, således at man igen kan se på skærme m.m. i klasserne selvom solen skinner.

  - Medarbejdere

  Skolerådets arbejde, skolebestyrelserne i fællesskab, er man så glade for.

  DLF har vedtaget et ”folkeskoleideal” på sidste kongres. Det er man meget stolt af. Overvejer at man gerne vil have det i spil fx i bestyrelsen.

  - Elever

  Intet.

  - Forældre

  Intet.

  6. Eventuelt

  Spisning – bestilles af Pernille Lundsgaard til kl. 19.30.

  Pkt. om digital dannelse drøftes i elevrådet og igen i januar i bestyrelsen.

   

  Mødet afsluttet 21.00

  Referent Anette Thulin