Gå til hovedindhold
You are at:

Budget og regnskab

Årshjul for skolebestyrelsens arbejde med budget på Fuglsanggårdsskolen.

Budget og regnskabsopfølgning behandles under punktet ”økonomi”.

 • Januar, februar og marts

  Opfølgning på driftsregnskabet fra foregående år:

  Der foretages opfølgning af sidste års driftsregnskab i forhold til det vedtagne budget på det detaljerings niveau, der er aftalt.  Forberedelse til og vedtagelse af årets budget:

  Det vedtages et samlet budget for FU ’s undervisnings og fritids del (den samlede skole).

  De samlede skoles regnskab udarbejdes på et overordnet niveau der aftales med skolebestyrelsen, og sådan at de er sammenlignelige. På opfordring fra skolebestyrelsen kan det blive nødvendigt at diskutere budgettet i flere detaljer.

  Indtægter og udgifter beskrives på en måde så opfølgningen bliver let og overskueligt.

 • April og maj

  Bestyrelsen diskuterer indsatsområder vi ønsker at fokusere på i de(t) kommende år.

  Resultatet af diskussionen er en prioriteret liste af ønskede indsatsområder for det efterfølgende års arbejde.

  Der sættes normalt ikke kroner øre på diskussionerne i denne fase. Fokus er på vigtigheder og nyttevirkningen og hvordan kan vi måle/mærke/se resultatet at en evt. indsats.

  I samme periode foretages opfølgning at de indsatsområder, der blev igangsat i den i sidste års budget proces.

 • Juni, august og september

  På møderne konkretiseres de indsatsområder, som aftaltes på april – maj møder.

  Resultatet er vedtagne økonomiske og andre ramme betingelser for de enkelte indsatsområder. Hvordan og hvor tit vil/kan skolebestyrelsen følge op på indsatsen.

  På basis af denne drøftelse indarbejder skolens ledelse indsatsområderne i næste års budget.

  Virksomhedsplan afleveres til forvaltningen ved skoleårets start.

 • September og oktober

  Budgetopfølgning i forhold til det af skolebestyrelsen vedtagne budget og efter modtagelse af sidste rammeregulering efter aktuelt elevtal fra forvaltningen.

  Det vurderes, om der er mulighed for at prioritere eller gennemfører besparelser i de indsatser, som aftaltes på møderne i april / maj og juni /august. December/januar v.p

 • December

  Opfølgning på mødet i september / oktober.

 • Klassekasse  Skolebestyrelsen har på sit møde den 29. oktober 2001 drøftet brugen og administrationen af klassekasser på Fuglsanggårdsskolen.

  Bestyrelsen er enig om, at der ikke er brug for at vedtage principper på området. Anbefalingerne i Undervisningsministeriets vejledning nr. 12 af 23. februar 1999, om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen følges. Dvs. at:

  • Klassekasserne er alle af et samlet mindre beløb. Typisk 50 kr. pr. elev pr. år.
  • Klassekasserne benyttes som supplement til ekskursioner, klassefester o.a. Typisk til at ”forsøde” klassens hverdag med f.eks en is eller sodavand. Kan også bidrage til evt. klassefester.
  • Klassekasserne administreres af læreren.
  • Kasserne anbefales opbevaret i aflåst skab. F.eks. skolens pengeskab.
  • Der er ikke særskilt regnskabspligt på disse kasser.
  • Større pengebeløb indsamlet i forbindelse med lejrskoler skal der føres regnskab for. Regnskabet indgår i samlet regnskab for lejrskolen.